23/06/2018 GBA IBUKUN LENU AWON OBI RE /h3>

16/06/2018 NIGBA TI OHUN GBOGBO BA SU O/h3>

09/06/2018 NIGBA TI KO SI OLURANLOWO/h3>

26/05/2018 KI NI KII A SE/h3>

31/03/2018 IMO NIPA ERO PART 2/h3>

28/04/2018 IMO NIPA OKO ATI AYA RE/h3>

27/01/2018 AGBARA IFE/h3>

24/03/2018 IMO OLORUN/h3>

17/02/2018 AGBARA ANU/h3>


14/04/2018 NI IMO NIPA ARA RE/h3>


13/01/2018 AGBARA ISEGUN/h3>


12/05/2018 ONA ABAYO NIPA ISORO IDILE RE/h3>


10/03/2018 AGBARA IFO RITI/h3>


10/02/2018 AGBARA IMUSE/h3>


07/04/2018 IMO NIPA ERO PART 1


06/01/2018 BA WO LO SE LE GBA KOKORO ODU…


06/01/2018 BA WO LO SE LE GBA KOKORO ODU…


05/05/2018 IMO NIPA OKO ATI AYA RE


03/03/2018 AGBARA SURU


03/02/2018 AGBARA IYI


28/10/2017 EBUN RE LO GO RE


21/10/2017 KO WA NI DI BI


OGUN IDILE ATI ONA ABAYO 2


OGUN IDILE ATI ONA ABAYO 1


ONA ABAYO LATI BO LOWO ASIYAN OKO TABI AYA PART 1


ONA ABAYO LATI BO LOWO ASIYAN OKO TABI AYA PART 2


AGBELEBU


IYE SISI PART 1


IYE SISI PART 2


AJINDE